Görme Engelliler

Haftalık Ders Programı

Talim Terbiye Kurulunun 07/09/2012 tarih ve 51 sayılı kararları ile kabul edilen Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programı 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 1. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere okulumuzda da uygulamaya konulmuştur.

  İndirmek için tıklayınız...